ഒഫീഷ്യൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ലോഞ്ചിംഗ് നിർവ്വഹിച്ചു

10 Sep 2020

ഒഫീഷ്യൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ലോഞ്ചിംഗ് നിർവ്വഹിച്ചു

സുൽത്താൻ ബത്തേരി നിയോജക മണ്ഡലം ഗ്ലോബൽ കെ.എം.സി.സി യുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ബഹു : സയ്യിദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ലോഞ്ചിംഗ് നിർവ്വഹിച്ചു.